home

Värmeisolering för alla tak

Våra system
Serie 3 - den ideala lösningen

Olika isoleringstjocklekar, användbara utan tilläggsåtgärder ner till en taklutning av 15°. Nu även i den nya grafit-serien.

Isoleringstjocklek U-värde
120mm 0,25 o. 0,22
140mm 0,22
160mm 0,19 o. 0,17
Serie 3
Serie 2 - för sanering och tilläggsisolering

Med en isoleringstjocklek av 10 cm användbar utan tilläggsåtgärder ner till en taklutning av 20°.

Isoleringstjocklek U-värde
100mm 0,29
Serie 2
Serie 1 - för tilläggsisolering

Olika isoleringstjocklekar ekonomiskt och snabbt.

Isoleringstjocklek U-värde
80mm 0,35
Serie 1
lambda-värden:   Maco-grafit 0,031 W/mK   och Maco-vit 0,035 W/mK

Lambda-värdet för den nya produkten MACO-Grafit beräknades enligt oberoende granskningsrapport på 0,03036 W/mK. (ref. granskningsinstitut MFPA Leipzig GmbH)

Beteckningen U-värde är en anpassning till ISO-standart av det som tidigare kallades k-värde. Många är fortfarande van vid den gamla beteckningen. U- och k-värde betecknar därför samma sak.