home

Värmeisolering för alla tak

Nybyggnad och renovering kräver ekonomiska och konstruktivt riktiga lösningar. Fukt- och kondensproblem har oftast sin ursprung i felaktig utförande vid den traditionella isoleringen mellan sparrana.

Oberoende studier och praktiken i länder som t.ex. Holland och Tyskland visar att värmisoleringen bör av fukttekniska och ekonomiska skäl placeras på utsidan av konstruktionen där den gör mest nytta.
Dessutom får man ett betytligt bättre isoleringsvärde och bygger snabbare och mer kostnadseffektivt.

Med MACO-Dach takisolering håller du all fukt och kondens utanför takkonstruktionen och skapar ett vackert vindsrum med maximal volym och ett sunt klimat samtidigt som du sänker din energikostnad.
Det resulterar i ett s.k. klimatvind vilket fungerar som passiv avfuktare. Ditt hus erhåller längre livslängd utan ständig åtgärd.

innan saneringen efteråt med Maco takisolering


OBS!     En ny generation har kommit...
Serie 3/160 och 3/120 finns nu i nytt material
med ovanligt bättre isoleringsvärde.   kort info här
Vi rekommenderar Dörken Delta VentS - underlag för våra andningsöppna och diffusionsöppna tak.   Svensk återförsäljare: Fuktspärrteknik AB
ReportageSydsvenskan - om ett av våra senaste projekt.
Maco-Dach lämnar en U-värde-garanti30 år.
- En säker energibesparing på lång sikt! -
Hur går läggningen till?
Ladda ner bildspel (1.25 MB)
Sprüche sms