home

Värmeisolering för alla tak

Ströläkt, diffusionsspärr, luftspalt och dyra spik behövs inte. Hela taket är i stället uppbyggt av endast ett fåtal byggdelar. Allt ligger på samma ställe och sparrarnas dimension bestäms enbart av konstruktionskraven.

Elementen anpassar sig till olika och befintliga läktavstånd och nästan alla på marknaden befintliga tegel kan läggas på våra system. Maco-Dach rekommenderas i första hand för tegelbeläggning men även plåt kan monteras på MACO-DACH.

konventionell
värmeisolering
värmeisolering med
MACO-Dach takisolering

Maco-Dach är lätt och snabb att lägga och ger ett underhållsfritt undertak med kontinurerligt isoleringsvärde över många år. Huset livslängd ökas genom att takkonstruktionen skyddas.

Gamla historiska taktegel kan återanvändas.

Inom byggnadssanering används Maco-Dach även som tilläggsisolering i kombination med befintlig invändig mineralullsisolering eller liknande. I sådana fall kan man bibehålla den invändiga beklädnaden, man slipper därmed allt arbete och smuts inifrån och tappar inte bort kostbar rumsvolym.

Genom att tilläggsisolera från utsidan dras daggpunkten utåt och alla problem med fukt och kondens elimineras. I det flesta fall rekommenderas dock att ta bort den befintliga pappen på råspånten och ersätta den med en diffusionsöppen vindspärr.

tak konstruerade idag Tilläggsisolering
Så här är många tak konstruerade idag:...................... Tilläggsisolering med serie 1/80 mm :
80 - 100 mm isolering mellan sparrarna,
invändig beklädnad.
Ovanför läktningen bildas ett effektivt
värmeisoleringsskikt.
(Med Maco-Dach 3/120 k-värde 0.17)