home

Värmeisolering för alla tak

 

 

I naturen har "fjällprincipen" - t. ex. hos grankottar och i fåglarnas fjäderdräkt - visat sig vara ett idealiskt skydd mot regn, kyla och vind. Även tegel- och halmtak visar detta.

MACO DACH - värmeisoleringselement monteras med överlappning enligt samma princip. Cellplast är byggbiologiskt neutralt, emitterar inga farliga ämnen till luft, vatten eller mark och kan återvinnas till 100%.

EPS-expanderad polystyren tillverkas av olja som räknas som en icke förnyelsebar naturresurs. Av den olja som förbrukas i västvärlden används 86% för energiproduktion, uppvärmning eller som drivmedel.

Inom Europa står den totala produktionen av alla plaster för ca 4% av oljeförbrukningen, och EPS för ca 2%, däremot hjälper EPS-Isolering till att minska växthuseffekten. Materialets låga vikt bidrar till att transporterna blir mindre energikrävande och det är dessutom återvinningsbart.

MACO-DACHs produkter innehåller inga färgämnen eller giftiga gaser. Det är bara den inneslutna luften i cellerna som ger cellplasten dess isoleringsförmåga.

Om cellplast brinner avges färre skadliga ämnen än vid vedeldning. Vid fullständig förbränning bildas endast koldioxid och vatten. Genom tillsats av brandhämmande medel (ca 0,4% alifatisk bromförening) har våra produkter gjorts svårantändliga. (DIN-norm 4102)

Med Maco-Dach som utvändig isolering hamnar daggpunkten på takets utsida vilket resulterar i ett fukt- och mögelfritt vindsrum med sunt klimat.

EPS-cellplast är dessutom allmänt godkänd och rekommenderat av Astma och Allergiförbundet.

Pga alla dessa egenskaper och fördelar är Maco-Dach en miljövänlig och sund isoleringslösning. Genom att använda Maco-Dach tar du ditt ansvar gentemot naturen. Du bidrar till ett hälsosammare liv för dig själv, din familj och dina medmänniskor.