home

Värmeisolering för alla tak

MACO-DACH är i de flesta fall ett billigare alternativ jämfört med konventionell isolering mellan sparrarna!

Totalkostnaden för byggnaden bestämms idag inte enbart av materialkostnaden för isoleringen utan framför allt av andra faktorer som t.ex. stora arbetsinsatskostnader, övriga materialkostnader, kostnader för drift och slitage, underhållskostnader mm.

Med Maco-Dach sparar man mycket pengar på dessa faktorer som fördyrar byggnadens totalkostnad samtidigt som Maco-Dach ger betydligt bättre komfort (synliga takbjälkar, större volym och behagligt inneklimat).

Med tanke på att man sänker energikostnaderna avsevärt och förlänger livslängden av huset genom att skydda takkonstruktionen med ett mycket hållbart undertak blir MACO-DACH en prisvärd och fördelaktig lösning på lång sikt.

Maco-Dachs material kännetecknas av högsta kvalite dvs 3-D formgjutning med integrerad läkt och en hög densitet av 25g/l som resulterar i ett åldersbeständigt och underhållsfritt undertak med optimal isoleringsförmåga och oförändrat k-värde under många år.

Läggningstiden för Maco-Dach systemet beräknas genomsnittlig med 4-8 min/kvm. En tidsvinst jämfört med traditionell isolering som återspeglas i den låga kostnaden för arbetstiden.

För ytterligare prisinformation för just ditt tak kontakta gärna MACO-DACH agenturen i Tomelilla.