home

Värmeisolering för alla tak

 

Ett tjockt lager av värmeisoleringsmaterial ligger bäst direkt under takteglet och håller därmed takets samtliga trädelar och allt som ligger nedanför torrt och varmt - heltäckande från takfot till taknock, från gavel till gavel utan köldbryggor.
En sådan lösning medför inte bara ett angenämt klimat och besparing av värmekostnader under vintern utan också behagliga temperaturer under sommaren.