home

Värmeisolering för alla tak

Företag

MACO-DACH har sitt ursprung i Tyskland och har funnits där i 25 år. Agenturen Maco-Dach takisolering i Tomelilla representerar det tyska företaget i Sverige och innehar exklusivrätt för hela Skandinavien.

Efterfrågan och nödvändigheten av alternativa och sunda isoleringslösningar för tak inom nybyggnad och saneringsområde gav Maco-Dach från början ett stabilt utgångsläge och en nisch på den tyska marknaden.

Maco-Dach är ett förhållandevis litet företag som inte konkurrerar med stora koncerner och med de lågpriser som kontrollerar dagens byggmarknad.
Istället satsar Maco-Dach på hög kvalitet och övertygar med sina unika och snabba lösningar och deras funktionalitet och hållbarhet vilket resulterar i ett allt mer ökande intresse och uppmärksamhet inom byggsektorn.

Maco-Dach innehar europeiskt patent för alla sina produkter. Tekniken är godkänd och beprövad i Tyskland sedan många år och materialet är brandklassat.

Systemen tillverkas av andra fabriker i Tyskland i uppdrag av Maco-Dach.

Alla verk som producerar för Maco-Dach använder sig av tekniken 3D EPS - formgjutning och BASF-råmaterial och genomgår regelbundna kvalitetskontroller.

Beroende av den kommande utvecklingen på svenska marknaden är även en egen produktion i Sverige tänkbar. Till dess importerar Maco-Dach sina produkter direkt från Tyskland.