home

Värmeisolering för alla tak

diffusionsöppen
                                             vattentätt

MACO-DACH har en diffusionsöppenhet som är likvärdig med furuträets. Det innebär att materialet andas utåt. Kondens kan bara bildas på takets utsida under pannorna och resultaten är att du får ett sundare klimat på vinden och i hela ditt hus.

Genom 3-dubbel överlappning och förskjutning i sidled ger MACO DACH optimalt skydd mot damm, snö, regn och hetta.

MACO DACH är klassat som vattentätt undertak och vattnet avleds säkert mot takfoten.