Värmeisolering för tak

 

 

En utvändig, fuktsäker takisolering som ger sundare hus:
- medför volymökning av vinden och ger möjlighet till synlig takkonstruktion

- förbättrar isoleringsvärden och förhindrar fukt - och kondensskador

- för alla tak f o m 18° taklutning inom nybyggnad och sanering

- är en snabb och kostnadseffektiv isoleringslösning

- en heltäckande isolering utan köldbryggor

- godkänt som vattentätt undertak

- är EPS - värmeisolering